TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES

TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES

TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES

Giá tour trọn gói

10.990.000 đ

Khởi hành từ: Hà Nội
Điểm đến: Đài Loan
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
- Tháng 11/2019: 13, 22, 23, 29, 30
- Tháng 12/2019: 6, 7, 13, 18
Lịch khởi hành
13 22 23 29
30
6 7 13 18

Để lại Số điện thoại hoặc email, Koji Travel sẽ liên hệ tư vấn.

Gọi ngay để được tư vấn
Phone
028/024.777.55.777
091.191.5588
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn, Koji Travel sẽ liên hệ với bạn.
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
TOUR ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - BAY VIETNAM AIRLINES
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội

Giá tour trọn gói

10.990.000đ