Tuyển dụng

Koji Travel tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, Koji Travel cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh. 

20:04 24/09/2018

Koji Travel tuyển dụng chuyên viên điều hành Tour

Do nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, Koji Travel cần tuyển dụng 01 chuyên viên điều hành Tour. 

20:04 24/09/2018

Koji Travel tuyển dụng Digital Marketing

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, Koji Travel cần tuyển 01 nhân viên Digital Marketing 

 

20:04 24/09/2018

Koji Travel tuyển dụng Content Creator

Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, Koji Travel cần tuyển dụng Content Creator.  

20:04 24/09/2018